Vilket CMS är bäst för den egna hemsidan?

CMS

När det kommer till att hitta ett CMS som du känner dig trygg med är det viktigt att först se över dina behov, hur stor sida som du vill lägga upp och vilka kunskaper du har om content management. Det finns idag ett antal olika CMS att välja mellan men de tre största, WordPress, Joomla och Drupal är fortfarande dominanta på marknaden. Mindre utmanare som Squarespace närmar sig sakta och även andra mindre aktörer börjar presentera sig med nya idéer och lösningar.

Många av dessa är Open Source vilket gör att användare kan lägga upp egna modifieringar och hela tiden ta programvaran framåt vilket gör dem mindre statiska samt mer populära bland den kodande communityn. Ur ett rent SEO-prespektiv är WordPress fortfarande svårt att slå och det är kanske den CMS som lämpar sig allra bäst för mindre till halvstora företag.

Vad är då ett CMS?

CMS är en förkortning för Content Management System och är systemet som tillhandahåller den grundläggande strukturen och arkitekturen för din hemsida samt verktyget som du redigerar den med. Med ditt CMS kan du enkelt publicera och underhålla hemsidor utan att behöva ha avancerade kunskaper om kodning.

Tre stora CMS med något olika inriktning:

1. WordPress. Idag det absolut största verktyget på marknaden. Enkelt att använda och perfekt för småföretagare, bloggar etc. En av de främsta anledningarna till att WordPress är så populärt är att det har de har ett stort antal teman att välja mellan som alla är enkla att modifiera för att passa dina specifika behov. Detta gör det till den enklaste och snabbaste CMSn på marknaden. Här kan du se ett snyggt exempel på en sida byggd i WordPress. (Denna blogg är för övrigt också byggd i samma system.)

2. Joomla. Ett något mer komplicerat system än WordPress, men med fler möjligheter för till exempel implementering av sociala medier-funktioner samt webshoppar. Kräver grundläggande kunskaper i html. Perfekt för dig som har något större krav på din hemsida och vill ha möjlighet att programmera in mer avancerade funktioner på ett smidigt sätt.

3. Drupal. Det överlägset mest komplicerade systemet av de tre. Kräver medel till avancerade programmeringskunskaper och appellerar därmed till en något smalare publik. Har du dock kunskapen är Drupal ett perfekt verktyg för att lägga upp helt skräddarsydda och avancerade hemsidor med alla de funktioner som du är intresserad av.

 

Kravspecifikationen – en nyckel till framgång

En evig fråga för en företagare är hur man får det man vill ha när man beställer en produkt, tjänst eller system.

Några givna svar finns inte, man kan aldrig bortse den mänskliga faktorn, saker kan gå fel, uppmaningar kan missförstå, en tredje part kan komma in och krångla till saker och ting. Och så vidare.

Det finns i alla fall en sak som alltid är viktiga när man vill styra utvecklingen åt rätt håll: tydlighet.

Det uppnår man bäst genom en tydlig kravspecifikation. En sådan kan se ut på många sätt, men grunden är ett den har till uppgift att på ett tydligt sätt precisera mått och andra krav som ställs på en produkt eller tjänst. Kraven sammanfattar man i ett dokument där man sammanfattar de krav som beställaren har på produkten eller funktionen som ska levereras.

Några viktiga grundstenar

Här är några grundläggande och väsentliga saker som man bör gå igenom när man framställer en kravspecifikation:

Glöm inte att det är produkten som är det viktiga, inte själva kravspecifikationen. En kravspecifikation kan se ut på många olika sätt, men det viktigaste är förstås kärnan, kraven på det som har beställts.

Kraven går att dela in i två olika kategorier: funktionella krav och icke funktionella krav.

De funktionella kraven beskriver funktionaliteten hos den beställda produkten, tjänsten eller systemet. Det innefattar ofta en beräkning och resultat. Ett ickefunktionellt krav är tänkt att visa hur snabbt beräkningar ska göras, hur snabbt och när funktionen ska utföras helt enkelt.

Ett par illustrativa exempel:

 • Funktionellt krav: systemet ska skicka ut automatiserade e-postmeddelanden.
 • Icke-funktionellt krav: den ska skicka ut ett visst antal automatiserade e-mejl vid vissa tidpunkter enligt vissa tydliga regler.

Tänk på att vara noga med ordens valör i specifikationen. ”Ska” tyder på hög prioritet, “bör” på lägre. Det kan vara bra att redan på ett tidigt stadium definiera vilka nivåer av prioritet de olika orden signalerar. Var konsekvent i användningen av dessa ord, annars är det stor risk för förvirring och missförstånd.

kravspecifikation-kriterier

Flera olika kvalitetskrav

Det icke-funktionella kravet i exemplet ovan beskriver prestandan i produkten/tjänsten/systemet. Utöver prestandan finns det många andra kvalitetskrav som är användbara vid specificeringen:

 • Användarvänlighet. Hur lätt är systemet att använda och hur lång tid tar det att lära sig hur den fungerar?
 • Säkerhet. Är systemet lätthackat, det vill säga lätt att tränga in i utifrån?
 • Kapacitet. Hur många personer kan använda systemet samtidigt?
 • Underhållbarhet. Kräver systemet mycket underhåll, eller är det lättskött?
 • Tillgänglighet. När och hur lång tid kan man använda systemet? Hur stor procent av tiden?

Ett bra sätt att skapa översikt och begriplighet i kravspecifikationen är att använda så kallade användningsfall. Där beskriver man ett antal scenarier där det beskrivs hur användaren använder systemet och vad som behövs. Det kan man sedan bryta ner i flera specifika krav.

Viktigt är också att involvera rätt personer i arbetet med kravspecifikationen. En sak som är bra att tänka på är att anlita en grupp med flera olika personer. Projektet kan bli krångligare, men chansen att nå ett gott resultat blir bättre då man får fler olika synpunkter på det hela.

Personer som är allt igenom skeptiska till förändringar bör inte ingå, då läggs energin på fel saker. En person som har svårt med teknik kan ha svårt att uttrycka sina åsikter, men kan man förstå vad hen menar så kan man ha stor nytta av denna input, eftersom många användare förmodligen inte kommer att vara tekniknördar.

Hur man ska skriva en kravspecifikation varierar givetvis beroende på vad som önskas med det som beställts. Alla projekt är unika, därför är det svårt att ställa upp en fast mall. Men om man följer råden ovan så är man en bra bit på väg.

Så hittar kunden din viktigaste produkt

sökmotoroptimera fönsterföretag

Att synas på nätet är A och O för företagare i dagens internetstyrda affärsvärld. Syns man inte på Google så syns man knappt alls. Det är därför som SEO-.branschen är starkt växande, med sökmotoroptimeringens hjälp kan man stiga på rankingen och öka chansen att få nya kunder.

Men hur vet man att kunden hittar rätt produkt? Det finns hjälpmedel, exempelvis Googles Keyword Planner, där man kan göra ordentliga sökordsanalyser. På det sättet kan du få förståelse för hur dina potentiella målgrupper och kunder söker och på vilka ord som du kan få till både träffar och köp.

Hitta vanliga sökord i just din bransch

Här kan du ta reda på vilka olika söktermer som används just i din bransch, och hur ofta. I detta verktyg får du förslag på sökord relaterade till ett visst även. Dessutom får du veta hur många sökningar orden har per månad och hut stor konkurrensen är, det vill säga hur många andra som försöker optimera på det aktuella ordet. Kom ihåg att leta efter sökord som signalerar ett köpbeteende och gärna har en hög sökvolym.

Fönster är ett bra exempel, en person som söker på det ordet är med ganska stor säkerhet ute efter att slå till med ett köp. Säg att du är i fönsterbranschen med huvudinriktning på PVC-fönster.
Sökordet fönster är tufft, med stenhård konkurrens och många sökningar. Lyckas man komma högt upp så är det mycket vunnet, men som sagt, konkurrensen är hård.

Sprid riskerna med ”long tail”

Men det finns varianter: PVC-fönster, plastfönster, träfönster, fönster med spröjs, treglasfönster och så vidare. De många nyckelord som har lägre sökfrekvens brukar kallas ”long tail”.

En taktik när man väljer nyckelord är att sikta in sig på ett större antal ord med lägre sökfrekvens istället för att satsa på färre nyckelord som färre söker på och har mindre konkurrens. Det är lättare att ranka högt på ”plastfönster” eller ”fönster i aluminium” än på bara fönster helt enkelt.

Man sprider riskerna och hamnar högt upp på rankingen på ord som är lite mindre sökta. Tänk på att man kan söka på olika ord för samma sak, som när det gäller exempelvis ”PVC-fönster” och det mer vardagliga ”plastfönster”. Det kan mycket väl vara värt att optimera båda sökorden.

Specifika sökningar tyder på stort intresse

Dessutom är dessa ”fönstersökningar” ännu mer specifika och tyder på ett starkt intresse. En kund som söker på PVC-fönster har troligen kommit en bit i tankarna på en investering i husets ljusinsläpp.

När du väl har hittat ditt sökord så kan du välja att antingen optimera ditt företags hemsida på sökordet (i det här fallet alltså PVC-fönster) eller skapa en ny så kallad landningssida.
På hemsidan är ett bra förslag att skapa en hel undersida med starkt fokus på just PVC-fönster, på det viset konkurrerar de inte med några andra produkter.

Landningssidan leder vidare och kommer i bästa fall att konvertera, det vill säga leda till köp. På landningssidan bör ordet PVC-fönster figurera tillsammans med tydliga uppmaningar om handlingar till besökaren. Se till också till att ha relevant och säljande information om din produkt, det är alltid viktigt om man konvertera en besökare till köpare.

Många fördelar med att anlita frilansare online

frilans arbetar vid skrivbord

Arbetsmarknaden i Sverige är lite upp och ner just nu. Arbetslösheten går visserligen långsamt nedåt, men är ändå historiskt sett relativt hög. Samtidigt upplever många arbetsgivare att det är svårt att rekrytera, att det finns brist på kompetent arbetskraft.

Inte minst inom den stadigt växande IT-branschen är det ofta svårt att hitta kompetent folk. Arbetsförmedlingen träffar ofta fel, och även om det ofta går bra att hitta dugligt folk via bemanningsföretag och rekryteringsfirmor, men ofta är det svårt att hitta kompetent personal för fast anställning.

Bra för mindre företag och start-ups

Frilansare är ett bra alternativ inte minst för mindre företag och start-ups inom IT-sektorn som kanske inte har råd att satsa på fast anställd personal, med allt det innebar av avgifter och kostnader. I dag är det allt vanligare att företag som har sin verksamhet online anlitar frilansare. Det finns många fördelar med att anlita frilansare när man arbetar med webbaserade uppdrag.

 • Man kan hålla nere kostnaderna genom att fakturera per timme. På dagens konkurrensutsatta marknad finns det dessutom gott om frilansare vars tjänster är tillgängliga till mycket rimliga priser.
 • Man slipper en massa krångliga regler och avtal. Det går att avtala löpande leverans utan uppsägningstid. I samma stund som du inte längre behöver frilansarens tjänster så slutar leveransen.
 • Det är lätt att hålla koll på vad frilansaren producerar, nästan lättare en fast anställd. Se till att ni har bra rutiner för dokumentation av arbetstid redovisas så är det lätt att hålla koll på produktionen. Kontroll och transparens är en stor fördel med att anlita frilans.
 • Skatter och sociala avgifter bör inte vara et stort problem om man anlitar frilans. Se till att frilansaren löser dessa frågor redan på fakturan via en samarbetspartner, då går det enkelt och smidigt. Många frilansar fakturerar idag via egenanställningsföretag i stället för egen firma, vilket gör pappersarbetet enklare för arbetsgivaren.
 • Flexibiliteten. Med bra och tydligt skrivna avtal så är det lätt att säga upp samarbetet med en frilans när du inte behöver dennes tjänster längre. Möjligheten att jobba var som helst som finns i onlinebaserade branscher är också en stor fördel. Frilansaren du anlitar behöver inte ordna med bostad för att komma igång med jobbet och du behöver inte bereda en ny plats på kontoret. I dag arbetar en stor del av alla onlinefrilansare från hemmet eller frilanslokaler på annan ort än där arbetsgivaren finns. Att outsourca onlineuppgifter till duktig personal i ”tredje världen”, exempelvis Indien, blir också all vanligare.

Visst går det att hitta arbetskraft

Det finns helt klart många bra skäl att anlita en frilansare för ditt onlineföretag gjorda om du vill ha ett uppdrag genomfört snabbt och kompetent till ett rimligt pris. Det finns gott om hungriga arbetssugna IT-kunniga personer där ute.

Ett varningens finger dock för lycksökare. Det finns en hel del folk, nästan alltid män, som har googlat runt lite och lärt sig branschen via olika videor och hemmagjorda kurser. Se till att din frilansare har relevant utbildning och helst en viss arbetslivserfarenhet.

Det är en väldig skillnad att sitta med små hemmaprojekt jämfört med att arbeta kommersiellt i den verkliga affärsvärlden. Se till att få bra referensen från tidigare arbetsgivare eller lärare och be frilansaren skicka ordentliga arbetsprover, annars riskerar då att köpa onlinegrisen i säcken.

Några arbetsuppgifter som de är vanligt att anlita online-frilansare till: webbutveckling, utbildning online, redovisning. Översättningjobb, skribentjobb av olika slag, försäljning och marknadsföring, juridik och mycket mera.

Personaliserade sökresultat – så övertygar du dina kunder att handla mer

Elgitarrkit

Du har säkert märkt hur större butiker online visar dig produkter baserat på dina tidigare sökningar eller de intressen du har angivit i ditt konto. Du som bedriver egen näthandel kan förbättra dina resultat genom att implementera liknande system.

Beroende på vilken budget du har och hur stort utbud av produkter du erbjuder i din e-butik kan det antingen göras mer eller mindre manuellt eller med hjälp av inköpta tjänster och system.

För den som bedriver e-handel med tusentals produkter är det givetvis omöjligt att göra det hela för hand. Här behöver du ett automatiserat system som utifrån en bestämd uppsättning kriterier väljer ut andra produkter som kunden troligtvis kan vara intresserad av.

Du som bedriver en liten butik med ett fåtal produkter (högst 50 stycken olika) kan ta en titt på vilka produkter som är populärast och exempelvis ta med i ditt eget nyhetsbrev för att där dela med dig av tips. Att investera i ett automatiserat system kan komma att kosta för mycket för småföretagare. Dock så finns det inbyggda funktioner i vissa webbutiker som låter dig automatiskt associera produkter som liknar varandra. Ta en titt på vad just ditt system erbjuder och använd det om det finns. Det kommer att löna sig!

Skapa rätt kriterier

Du som bedriver en större nätbutik måste börja med att ta fram rätt kriterier för att kunna rekommendera produkter som faktiskt är relevanta för dina kunder.

 1. Ta reda på vad olika kundgrupper söker efter. Titta i sökhistoriken på din sida för att få en uppfattning om vad som är populärt just nu och vad du kan skapa kampanjer kring.
 2. Skapa kundprofiler, till exempel baserat på intressen som de anger, ålder, kön, bostadsort osv.
 3. Titta på vad kunder handlar tidigare. Skapa makron som direkt rekommenderar produkter som hör samman med den produkt som kunden har köpt, till exempel tillbehör eller produkter från samma kategori.
 4. Låt oss ta ett exempel. En Musikaffär i Stockholm är på väg att sälja en elgitarr till en kund via sin e-butik. Ett par smarta produkter som skulle kunna rekommenderas till just denna kund är tillbehör till gitarren såsom nya strängar, gitarrkabel, kanske olika axelband och passande väskor/case.

  Rekommendationer med tillbehör bör helst visas redan innan beställningen är genomförd för att förbättra chanserna till merförsäljning.

  Det är även smart att rekommendera dessa produkter vid kundens nästa besök i butiken. (Detta är en av de viktigaste anledningarna till att man bör använda sig av cookies på sin hemsida.) Det kan hända att kunden inte hade råd att köpa allt vid ett och samma tillfälle, eller helt enkelt behöver tillbehören först senare (som i fallet med strängarna som är en slitageprodukt). Om kunden får rekommendationer som direkt passar till den produkt som han eller hon redan äger ökar sannolikheten för att kunden köper dessa.

  Viktigt för att det ska funka:

  • Se till att produkterna verkligen hör ihop (rekommendation av fel sorts strängar funkar inte utan gör istället att kunden får minskat förtroende för dig).
  • Ge kunden ett par olika alternativ – t.ex. en billig gitarrkabel och en lyxigare av ett bättre märke.

  Använd ditt nyhetsbrev för att tipsa om specialerbjudanden. Även här tillåter många system att kundens profil styr vilka produkter som visas i nyhetsbrevet.

Så kombinerar du nyhetsbrev och automatiserad e-post på ett säljande sätt

Nyhetsbrev och automatiserad e-post fungerar på olika sätt. Nyhetsbrevet går ut efter en mejllista där samtliga personer får samma information oavsett hur länge de har stått på listan och vilka tidigare köp de har gjort. Utskicket når dessutom samtliga mottagare vid precis samma tidpunkt.

Ett automatiserat mejl går ut individuellt efter regler som du har satt upp i ditt system, exempelvis ett köp. Fördelen med detta sätt att skicka ut information med denna automatik är att informationen uppfattas som relevant och risken att det hamnar i skräpposten eller papperskorgen är mindre. Kundens engagemang blir helt enkelt större om hen uppfattar att det är riktat med en mer personlig adress.

En effektiv kombination

Men det går också bra att kombinera de två metoderna. Lägg in lockande aptitretare i nyhetsbrevet, med exempelvis länkar till ditt företags webbplats. Om du får en reaktion så vet du genast mer om mottagarens intressen och kan följa upp med automatiserade utskick. Länka automatiserade utskick av epost till de klick som prenumeranten gör så blir det lättare att skicka ut relevant information. På detta sätt får du ut rätt budskap till rätt person vid rätt tidpunkt.

Tänk på att inte glömma att skicka ut ett välkomstmejl till nya prenumeranter av ditt företags nyhetsbrev. Att inte skicka ut ett välkomstmejl är en missad chans som få företag kan chansa med. Om man inte skickar ut ett välkomstmejl så tar det ett tag innan det första nyhetsbrevet och risken finns att kunden glömt varför hen överhuvudtaget har intresserat sig för just din verksamhet.

Viktig med relevant information

När du har välkomnat din nya kund så går det att följa med en rad standardiserade utskick med förbestämda intervaller. Utskicken anpassas efter när kunden registrerades och kommer därför att komma på individuella tidpunkter för mottagaren.

En varning kan vara på sin plats här: se till att det inte är för mycket säljbudskap i de första utskicken, då kanske den potentiella kunden tycker att det är för påfluget och klickar på skräppostknappen. Försök istället bygga upp förtroendet med så mycket relevant innehåll som möjligt. På det viset ökar du chansen att dina utskick öppnas även i framtiden – oavsett om det är nyhetsbrev eller automatiserad mejl.

Så når du fram med automatiserad e-post

 Hur man ska nå fram till kunder med e-post är ett problem som får många marknadsförare och kommunikatörer att slita sitt hår. Traditionella nyhetsbrev är ofta ett irritationsmoment, det vet alla som har ansvaret för en allmän mejladress på ett kontor, och risken att de hamnar i papperskorgen eller styrs om till skräpposten är stor.

Ett sätt att komma runt detta är automatiserad e-post. Det finns undersökningar som visar att dessa meddelanden har betydligt större chans att bli lästa och nå fram till en framtida kundkontakt än ett traditionellt nyhetsbrev.

Men vad är då automatiserad e-post?

Jo, enkelt uttryckt är det en form av e-postutskick som når mottagaren utan att avsändaren behöver utföra några manuella moment. Utskicket aktiveras av olika regler. Exempelvis då mottagaren klickar på en specifik länk, går in på en sida på webbplatsen eller köper en produkt i företagets webbshop.

En stor fördel med automatiserade är de går ut individuellt till varje enskild mottagare, till skillnad från ett nyhetsbrev som går ut till en hel lista med mottagare samtidigt. Gör man rätt så kan man anpassa ett automatiserat utskick så att det når mottagaren vid ett passande tillfälle för just det budskap man vill få fram.

Lättare att fram med relevant information

Ett exempel på hur man kan använda automatiserad e-post på ett smart sätt: på hemsidan finns en sida där man kan titta på och köpa resväskor. I de allra flesta fall kan man räkna med att de personer som går in på den sidan är mer intresserade av att köpa en resväska än personer som finns på en standardiserad mejllista. Ett bra sätt att skicka ut ett budskap till personer som verkligen är intresserade, utan att skapa den irritation och mejlstress som ett nyhetsbrev ofta skapar.

rod_resvaska1
Röd resväska

En annan stor fördel är att ett automatiserat utskick kan gå ut i samband med att en kund gjort ett köp eller någon annan handling som visar på intresse. Relevansen för mottagaren blir högre och meddelandet uppfattas mer som bra service än som påträngande ”säljighet”.

Följ upp med fler utskick

Sedan kan man följa upp med fler automatiserade utskick, i vårt exempel kan det handla om kompletterande utrustning som till exempelvis en datorväska eller en vagn att dra resväskor på. Et sätt att få de uppföljande kan vara att skicka ut de vid en viss säsong, i det här fallet i god tid innan jullov eller semestertid på sommaren.

Det handlar om att anpassa informationen efter de köp kunden redan har gjort brukar i branschen benämnas dynamiskt innehåll och känns ofta relevant och mindre påträngande för kunden. Om man tänker efter så går det att hitta många bra tillfällen då man med automatik kan ta ny kontakt med kunden.

Det går också bra att kombinera nyhetsbrev med automatiserad e-post. Här kan du läsa mer om det.

Rätt chef viktig för framgång inom E-handel

kvinnlig chef - e-handel

Oavsett om ett företag erbjuder hemstädning på en mindre ort eller om de säljer produkter i ett flertal länder så är det extremt viktigt hur chefen agerar och arbetar för att styra företaget framåt. Är chefen uppskattad för sitt arbete hos de anställda kommer det även att spegla sig i hur mycket de är villiga att satsa på det arbete de utför. Det är en tydlig win-and-win situation som alla inom företaget tjänar på. Men trots att alla i längden tjänar på det så betyder det knappast att alla chefer ser fördelarna och är beredd att jobba för att nå dessa.

Fokus på de anställdas kompetens

Det är extremt lätt att som chef fokusera på resultat. Det är försäljning, ekonomi och statistik i fokus. Men enligt Jeff Haden (författare till en rad olika affärsböcker) är det att fokusera fel. Det är inte chefen som på egen hand ska uppnå resultat – det är de anställda. Därmed bör chefen lägga störst vikt vid att utveckla och hjälpa de anställda i arbetet.

Fokus på egen Social kompetens

I början av 2016 genomfördes en undersökning av ”Framtidens Karriär- IT & Data” gällande vilka egenskaper som är absolut viktigast hos IT-chefer. Det som kom högst var ansvarstagande, engagemang, förståelse för den verksamhet som bedrivs samt social kompetens. Punkter som akademisk utbildning eller specifika ledaregenskaper värderades inte alls lika högt.

Den chef som har god social kompetens kommer få det betydligt lättare att även få med sig sina anställda att nå de uppsatta målen.

Fokus på teknisk kompetens

E-handel är relativt komplext. Förr kunde det räcka att vara mycket duktig på ex. trädgårdsmaskiner för att kunden skulle välja att gå till just den butiken och handla sin gräsklippare. Självklart väger fortfarande kompetens inom området fortfarande in men med E-handeln är konkurrensen helt annorlunda. Företag i Kiruna konkurrerar med företag i Malmö.

Som chef är det visserligen bra att ha kunskap om varorna men det har skett en tydlig förskjutning mot att kunskapen främst bör finnas i den tekniska delen. Hur bör E-handeln byggas upp, hur ökas konverteringen hos besökarna och hur mycket syns företaget på internet.

Självklart går det att köpa in enskilda tjänster men i längden handlar det ändå om vilken inriktning som chefen väljer att ha när strategier och mål sätts upp. Att inte vara insatt i den tekniska utvecklingen har historiskt sett visat sig vara förödande för många företag.

Chef från egna led eller utifrån?

En del företag väljer främst att rekrytera inom de egna leden. Det kan vara personer som utmärkt sig mycket positivt i tidigare arbete och som därmed får chansen att lyftas upp till en chefsposition. Fördelen finns i att ledningen sett personen under en tid och kunnat utvärdera hur personen agerat mot kollegor, kunder m.m.

Samtidigt finns det inte någon garanti för att en person är en duktig som chef bara för att man varit en duktig och drivande anställd inom andra delar av verksamheten. Den stora risken är att personen exempelvis har mycket god social kompetens och ett positivt driv – men saknar teknisk kunskap. Att inte kompetensen finns inom alla de tre ”benen” som nämns ovan.

En annan väg är att rekrytera en chef utifrån. Detta utifrån de behov som företaget har. I och med att chefspositionen är så extremt viktig har till och med vissa rekryteringsföretag valt att enbart fokusera på denna position. Det är trots allt en komplex position där man förväntas vara socialt kompetent och sätta de anställa i första hand – samtidigt som förväntningarna finns att chefen ska ”sätta ner foten” om något inte går som förväntat.

Estland – det perfekta landet för outsourcing av kundtjänst och lagerhantering

Tallinn huvudstaden i Estland - utmärkt för att förlägga kundtjänst

Estland har en lång och positiv historia gällande handel med Sverige. Det är därför inte oväntat att Sverige är det land som Estland exporterar allra mest till. Kommunikationer, handelsförhållanden och gott rykte är grunderna till denna starka förbindelse länderna mellan.

Utöver att många Estniska företag har stor verksamhet mot Sverige så har även över 800 svenskregistrerade företag större delen av sin verksamhet i landet. Detta samtidigt som många andra svenska företag har sett fördelarna med att lägga delar av företagets verksamhet på andra sidan Östersjön.

Tre exempel på verksamheter som ofta förläggs i de baltiska länderna är:

IT-utveckling

Estland har under de senaste åren snabbt blivit ett av de mest framträdande länderna inom IT-utveckling. Det är som portalen GatewayBaltic skriver ”Estland – an IT outsourcing paradise”. Kompetensen är hög och eftersom branschen har utvecklats starkt har även intresset ökat stort hos bland annat svenska företag att lägga utveckling, service och underhåll av IT i landet.

Lagerhantering

Det är två saker som främst påverkar kostnaden för företag som outsourcar lagerverksamheten till Estland. För det första är det fraktkostnaden. I de flesta fall går det inte att lägga denna kostnad på kunden utan företaget får helt enkelt räkna med en högre fraktkostnad när produkterna skickas ut till beställarna. För ett företag som skickar mycket stora mängder småpaket kan alltså fraktkostnaden vara något som kan stoppa flytten av lagerlokalen utomlands.

Är det däremot enbart större paket, alternativ att ett mindre lager finns i Sverige, väger inte fraktkostnaden lika tungt. Många ser däremot enbart denna kostnad men man måste alltid se på helheten och det är där som den stora fördelen finns.

Den andra punkten är nämligen lokalkostnaden och även kostnaden för eventuella tjänster i landet. Även om frakten blir dyrare så väger de övriga minskade kostnaderna snabbt över till flyttens fördel.

Kundtjänst i Estland

Kundtjänst

IT-tjänster som går att genomföra online och kundtjänst via telefoni är två andra stora delar av företag som ofta förläggs i Estland. De stora fördelarna är kostnadsbesparing och även här handlar det om både löner och lokaler. Mot kunden nämns det sällan var kundtjänsten är belägen då kunderna ringer ett vanligt svenskt telefonnummer. I kundtjänst sitter svensktalande personal och hjälpen blir identisk som om kontoret hade varit beläget i Sverige.

Varför outsorca verksamhet till Estland?

 • Optimering av personalen – Med ett externt företag som sköter kundtjänst, lager eller andra tjänster minskar risken rejält för över- eller underbemanning. Företaget betalar enbart för den tjänst som de i dagsläget är i behov av.
 • Billigare – Även om det finns flera olika fördelar med outsourcing så handlar det oftast främst om ekonomi. Det är billigare än att bedriva verksamheten inom företaget.
 • Effektivisering – Genom att alla gör det de är bäst på används resurser på allra bästa sätt. Även om många företag har kunskapen att genomföra de tjänster som köps in är det många gånger bättre att välja fokus. De delar som inte primärt är inom företagets huvudinriktning läggs helt enkelt på andra företag. Man anlitar företag som har specialiserat sig på just en specifik tjänst. I detta fall kan man alltså ofta få både billigare, effektivare och professionellare kundtjänst genom att anlita företag som är experter på det just detta.
 • Närheten – De tre första orsakerna gäller i stort sett oavsett vilket land som tjänsterna förläggs i. Estland har däremot en stor fördel mot många andra länder, närheten. Det går fortare att flyga från Stockholm till Tallin än till många andra svenska städer. Även färjetrafiken är mycket god till landet. Därmed kan personal snabbt och kostnadseffektivt ta sig till den del av verksamheten som är förlagd i landet.

Mobilapp eller responsiv webbsida?

mobilapp eller responsiv hemsida - vilket är bäst?

I dagens Sverige är det vanligast att människor använder sig av en mobil eller en surfplatta istället för en dator när de söker efter varor och tjänster på nätet. Det är otroligt viktigt att du har en mobilanpassad hemsida för att dina kunder ska hitta ditt företag eller din butik på nätet.

Det man också ser många gånger är att företag skapar egna appar i tid och otid. Vad är egentligen bäst? När räcker det med en mobilanpassad hemsida och när ska man satsa på en egen app?

Utgå ifrån dina tjänster

Om du har en restaurang eller ett tjänsteföretag, till exempel ett rörmokeri eller en byggfirma, räcker det för det mesta att ha en mobilanpassad hemsida. Det viktiga här är att du satsar på att integrera så kallade ”rich snippets” på din sida så att Google får så mycket information som möjligt om din hemsida.

Rich snippets är script som används för att tydligt tala om för sökmotorer vad en hemsida handlar om. Det kan till exempel vara uppgifter såsom företagsadress, öppettider, kontaktnummer med mera.

Om du bedriver en restaurang är det viktigt att dina kunder direkt ser din adress på en karta när de söker på Google. Dina öppettider och vart man ringer för att boka bord hör också till de uppgifter som borde vara självklara.

Om du implementerar dessa data kommer du även att börja visas på Googles karta när folk söker på exempelvis ”restaurang Stockholm”. Detta sker eftersom Google vet att ditt företag är en restaurang och att det ligger inom rätt geografiska område baserat på den adress du har angivit. Det är såna detaljer som ger dig chansen att få fler kunder.

Mobilapp – när folk handlar ofta av dig

En egen mobilapp kan vara lämplig om du bedriver ett företag där folk ofta handlar av dig. Stora auktionssajter såsom Tradera och klädbutiker såsom Zalando har egna appar då de vet att kunderna handlar ofta hos dem och att de behöver tillgång till ett eget användarkonto för att kunna hålla koll på budgivning och sina beställningar.

En egen mobilapp kan alltså vara utmärkt om du vill ge dina kunder mervärde och tjänster som kan vara svåra att leverera på en mobil hemsida.

Utvecklingen av en mobilapp kostar dessutom extra, särskilt om du har tänkt bygga in avancerade funktioner och filtrering via databaser.

Vi skulle säga att det för de flesta företag räcker med att se till att den egna hemsidan är responsiv, det vill säga att den fungerar lika bra på en dator som på en mobil enhet. Bilderna ska se OK ut, texten ska vara lätt att läsa och navigationen ska vara tydlig.

Med den grunden i kombination med rich snippets har du hälften vunnet och kan spara pengarna till att investera i andra delar av ditt företag istället för att bygga en app som bara ett fåtal personer laddar ner och använder.