När en så kallad ”lokal sökning” sker på Google så visas ofta Google Maps högst upp. Med lokal sökning menas att ett ortsnamn är med i sökningen eller att Google anser att sökningen är lokal. Den som söker efter ”biltvätt” kommer till stor sannolikhet få upp en karta på närliggande biltvättar. Detta just eftersom Google förmodar att det är lokal information som eftersöks.

Eftersom många sedan klickar in sig på Google Maps och därefter väljer vilket företag man ska kontakta är det viktigt att finnas på denna lista över företag. För att få ta del av denna ”extra söktrafik” krävs registrering. Det är alltså inte något som sker automatiskt.

Exempel – Biltvätten i Solna

Om en biltvätt i Solna vill synas på Google Maps är första steget att söka med den fras som troligtvis de flesta söker med för att hitta en biltvätt i detta område – Biltvätt Solna. Google Maps presenteras då med ett par biltvättar. Genom att klicka på ”Fler platser” kan man se ytterligare biltvättar och därmed se om Google redan har företaget med i registret eller inte. Det kan nämligen varit någon annan som tidigare lagt in företaget. Första steget är alltså att kontrollera om företaget finns registrerat och syns på relevanta sökningar.

Finns inte biltvätten registrerad kan man välja ”Lägg till plats” och därefter lägga in information. Det som bland annat anges är namn, adress, kategori och webbplats. Var noga och kontrollera vad andra biltvättar har valt som kategori för att därigenom välja rätt kategori.

Det går även att klicka ”Gör anspråk på företaget”. Äger, eller driver du, denna biltvätt i Solna (kan självklart vara andra företag) så bör du göra anspråk. Det betyder helt enkelt att du tydligare har makten över den information som läggs upp och som sedan presenteras i Google Maps.

För att kunna göra anspråk krävs det att företag är registrerad på Google My Business. Härifrån kan man sedan söka upp sitt företag alternativ lägga till det. I detta läge kan det även förekomma att man får information om att någon annan tagit anspråk på just detta företag. Det går i det fallet att kontakta den personen vilket då sker via Google Business. Ofta handlar det bara om ett misstag. Det är inte sällan som flera företag har liknande namn eller ligger mycket nära varandra. Det är lätt att överlåta detta ägarskap och något som oftast sker när misstag uppdagas.