AB-testning är ett mångsidigt och relativt enkelt verktyg att använda för att maximera din marknadsföringskampanj. På grund av de möjligheter som testet medför att jämföra och validera resultat kan du enkelt få fram indikationer på vilken typ av marknadsföring som lämpar sig bäst för ditt företag eller din specifika produkt.

Med hjälp av AB-testning kan du enkelt prova olika strategier och se vilken typ av resultat de ger, vilket ger dig verktyg att hela tiden skapa mer effektiva kampanjer. I grunden bygger testet på att jämföra resultaten mellan två olika uttryck för att se vilket av dem som ger bäst resultat på ditt önskade segment. Det kan handla om allt från att jämföra adwordskampanjer med olika keywords eller jämför samma kampanjs utfall i olika segment till att jämföra konversionsrate på olika typer av landningssidor.

Snabbt, enkelt och effektivt

Att AB-testa innan man lanserar en storkampanj eller liknande måste inte vara en tidskrävande process. Du kan exemplevis köra en kortare adwordskampanj för att se vilken typ som passar dig bäst och vilken som ger bäst ROI eller konversion per click. Ju kortare testet är, desto mindre starka slutsatser kan du dra av det men det brukar ändå vara såpass tydligt att du ser vilket håll trenden går åt. Se det som att du doppar fötterna i havet innan du hoppar i med hull och hår.

Här börjar du

Inled med att formulera en fråga. ”Vilken typ av ord kommer generera mest klick för min sida?” eller ”Vilka geografiska segment bör jag rikta min kampanj emot?”. Därefter sätter du upp två scenarion där du tar fram två alternativ som parallellt skickas ut till ett utsnitt av målgruppen för att se vilket som ger snabbast och bäst resultat. Ju tydligare du är i att formulera dessa frågor, desto lättare blir det att läsa av resultaten.

När du fått svar på de större frågorna kan du gå vidare med att jämföra mindre detaljer för att på så sätt effektivisera din kampanj ännu mera. Detta kan handla om mindre formuleringar som ställs emot varandra, vilka färger och bilder på landningssidan som fungerar bäst eller hur kontaktformuläret ser ut.

Tips på vad du kan använda AB-testning på

Adwordskampanjer – Byta keywords, ändra formuleringar, byta segment

Landningssidor – Ändra cta-block, byta placering på cta-block, ändra textmängd, ändra bilder och färger

Kontaktformulär – Byta formuleringar, ändra knappar