Upplever du en ökad osäkerhet i Göteborg? Drogförsäljning, gängbråk, skjutningar, misshandel, rån, inbrott – listan kan göras längre över vad som får folk att känna denna otrygghet. Denna osäkerhet och otrygghet har också medfört att man agerar i syfte att skapa trygghet. Att man exempelvis ser att kameraövervakning i Göteborg blivit vanligare är ett talande exempel på detta.

Kameraövervakning för bostadsrättsföreningar i Göteborg är vanligt, kameraövervakning i butik likaså – och kameraövervakning hos företag är även det idag vanligt förekommande. Det handlar också om att dessa kameror kombineras med exempelvis larm och passersystem.

Skapa en tryggare BRF

Ser man till exempelvis en BRF så kan kameraövervakning för bostadsrättsförening i Göteborg innebära att man beställer ett paket med en heltäckande lösning av en leverantör.

Kameror, larm, nya passersystem: allt detta skapar en större säkerhet för de boende – och det förhindrar, kraftigt, risken för att någon obehörig ska ta sig in. Ser man till kameraövervakning i en BRF så är det också vanligt att man utökar och även inkluderar exempelvis parkeringen, garaget, lekplatsen och andra områden i vad som filmas.

Kameraövervakning Göteborg – följ de regler som finns

Gällande det senare så krävs emellertid att man också följer de lagar och regler som finns inom GDPR – och att man enbart filmar under de tider på dygnet då olika brott ofta sker.

Har er BRF problem med exempelvis skadegörelse eller bilstölder under nätterna så är det under den tiden på dygnet som ni får använda kamerorna. Viktigt är även att man riktar kameran så att inget onödigt filmas.

Grundregeln att följa – oavsett var kameraövervakning i Göteborg sker – är att det ska finnas ett tydligt ändamål och syfte med att man vill sätta upp kameror. Handlar det om en butik och där man vill förhindra rån, stölder och inbrott så ska filmen användas för detta och för att exempelvis identifiera en gärningsman – det inspelade materialet får aldrig användas för att exempelvis övervaka personalen och se hur effektivt de arbetar.