Hur man ska nå fram till kunder med e-post är ett problem som får många marknadsförare och kommunikatörer att slita sitt hår. Traditionella nyhetsbrev är ofta ett irritationsmoment, det vet alla som har ansvaret för en allmän mejladress på ett kontor, och risken att de hamnar i papperskorgen eller styrs om till skräpposten är stor.

Ett sätt att komma runt detta är automatiserad e-post. Det finns undersökningar som visar att dessa meddelanden har betydligt större chans att bli lästa och nå fram till en framtida kundkontakt än ett traditionellt nyhetsbrev.

Men vad är då automatiserad e-post?

Jo, enkelt uttryckt är det en form av e-postutskick som når mottagaren utan att avsändaren behöver utföra några manuella moment. Utskicket aktiveras av olika regler. Exempelvis då mottagaren klickar på en specifik länk, går in på en sida på webbplatsen eller köper en produkt i företagets webbshop.

En stor fördel med automatiserade är de går ut individuellt till varje enskild mottagare, till skillnad från ett nyhetsbrev som går ut till en hel lista med mottagare samtidigt. Gör man rätt så kan man anpassa ett automatiserat utskick så att det når mottagaren vid ett passande tillfälle för just det budskap man vill få fram.

Lättare att fram med relevant information

Ett exempel på hur man kan använda automatiserad e-post på ett smart sätt: på hemsidan finns en sida där man kan titta på och köpa resväskor. I de allra flesta fall kan man räkna med att de personer som går in på den sidan är mer intresserade av att köpa en resväska än personer som finns på en standardiserad mejllista. Ett bra sätt att skicka ut ett budskap till personer som verkligen är intresserade, utan att skapa den irritation och mejlstress som ett nyhetsbrev ofta skapar.

rod_resvaska1
Röd resväska

En annan stor fördel är att ett automatiserat utskick kan gå ut i samband med att en kund gjort ett köp eller någon annan handling som visar på intresse. Relevansen för mottagaren blir högre och meddelandet uppfattas mer som bra service än som påträngande ”säljighet”.

Följ upp med fler utskick

Sedan kan man följa upp med fler automatiserade utskick, i vårt exempel kan det handla om kompletterande utrustning som till exempelvis en datorväska eller en vagn att dra resväskor på. Et sätt att få de uppföljande kan vara att skicka ut de vid en viss säsong, i det här fallet i god tid innan jullov eller semestertid på sommaren.

Det handlar om att anpassa informationen efter de köp kunden redan har gjort brukar i branschen benämnas dynamiskt innehåll och känns ofta relevant och mindre påträngande för kunden. Om man tänker efter så går det att hitta många bra tillfällen då man med automatik kan ta ny kontakt med kunden.

Det går också bra att kombinera nyhetsbrev med automatiserad e-post. Här kan du läsa mer om det.