Nyhetsbrev och automatiserad e-post fungerar på olika sätt. Nyhetsbrevet går ut efter en mejllista där samtliga personer får samma information oavsett hur länge de har stått på listan och vilka tidigare köp de har gjort. Utskicket når dessutom samtliga mottagare vid precis samma tidpunkt.

Ett automatiserat mejl går ut individuellt efter regler som du har satt upp i ditt system, exempelvis ett köp. Fördelen med detta sätt att skicka ut information med denna automatik är att informationen uppfattas som relevant och risken att det hamnar i skräpposten eller papperskorgen är mindre. Kundens engagemang blir helt enkelt större om hen uppfattar att det är riktat med en mer personlig adress.

En effektiv kombination

Men det går också bra att kombinera de två metoderna. Lägg in lockande aptitretare i nyhetsbrevet, med exempelvis länkar till ditt företags webbplats. Om du får en reaktion så vet du genast mer om mottagarens intressen och kan följa upp med automatiserade utskick. Länka automatiserade utskick av epost till de klick som prenumeranten gör så blir det lättare att skicka ut relevant information. På detta sätt får du ut rätt budskap till rätt person vid rätt tidpunkt.

Tänk på att inte glömma att skicka ut ett välkomstmejl till nya prenumeranter av ditt företags nyhetsbrev. Att inte skicka ut ett välkomstmejl är en missad chans som få företag kan chansa med. Om man inte skickar ut ett välkomstmejl så tar det ett tag innan det första nyhetsbrevet och risken finns att kunden glömt varför hen överhuvudtaget har intresserat sig för just din verksamhet.

Viktig med relevant information

När du har välkomnat din nya kund så går det att följa med en rad standardiserade utskick med förbestämda intervaller. Utskicken anpassas efter när kunden registrerades och kommer därför att komma på individuella tidpunkter för mottagaren.

En varning kan vara på sin plats här: se till att det inte är för mycket säljbudskap i de första utskicken, då kanske den potentiella kunden tycker att det är för påfluget och klickar på skräppostknappen. Försök istället bygga upp förtroendet med så mycket relevant innehåll som möjligt. På det viset ökar du chansen att dina utskick öppnas även i framtiden – oavsett om det är nyhetsbrev eller automatiserad mejl.