Solceller är en av de saker som folk drömmer om allra mest. Undersökningar visar att solceller är den investering som flest privatpersoner planerar att göra. Redan nu ser man dessutom att många gör slag i saken och ser till att bli egenproducenter av el. 

Varför är då detta bra och så pass intressant för många att göra? Solceller har länge varit någonting abstrakt hos gemene man; någonting som komma skall och ingenting som är riktigt pålitligt i dagsläget. Om detta kan man säga att inget av detta stämmer: framtiden är redan här och solceller är redan nu ett väldigt bra alternativ om man vill få ner kostnaderna för el och samtidigt göra miljön en tjänst. Det som talar för detta påstående är att priserna sjunkit rejält. För bara några år sedan – runt 2010-2014 – så handlade det om en ganska rejäl investering om man vill sätta solceller på ett villatak. 

En takläggare i Stockholm kan montera solceller  

Idag så har dessa ursprungliga priser kapats med närmare 80%. Dessutom finns ett förmånligt avdrag att använda i samband med installationen. Grön Teknik gör det möjligt för dig att anlita en elektriker i Stockholm – eller en installatör från företaget du köpt solceller från – och dra av 50 % av kostnaden för arbetet. Man kan även anlita en takläggare i Stockholm för hjälp med monteringen. Det är naturligtvis ytterst lockande och den del av förklaringen till varför solceller är tilltalande. 

En annan förklaring handlar om det uppenbara: elen som produceras är rakt igenom grön och i en osäker värld där klimatfrågan är brinnande aktuell så vill man – även som privatperson – bidra och göra skillnad. Genom att välja denna lösning så drar man sitt strå till stacken. Den stora frågan för många handlar emellertid fortfarande om hur allting hänger ihop: hur kan solstrålar bli el att driva ett hushåll med? Vi ger några steg som förklaring och enligt följande:

  • Solens energi omvandlas av solcellerna. Det första steget handlar om att solcellerna omvandlar solens strålar till likström. 
  • Växelriktaren omvandlar energi till el. Från solpanelerna går en kabel och denna leder till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström – 230V. 
  • Elcentralen fördelar elen i hemmet. Du kommer att ha en elcentral i huset och från denna så sker en fördelning av den el som produceras runt till övriga delar av hemmet. 

Så ser processen ut, målad med väldigt breda penseldrag. Att tillägga är följande: elen som produceras är i första hand för dig – men det är långt ifrån ovanligt att se att man producerar mer el än vad man behöver. Detta innebär att man har ett överskott och det går faktiskt att sälja vidare. Där finns således ytterligare ett ekonomiskt incitament för att skaffa solceller.