LEI-nummer började användas 2018 och eftersom det är relativt nytt är det fortfarande många som har frågor kring detta nummer, hur det används och vad det egentligen innebär. Här presenteras några av de mest frekventa frågorna kring LEI. Frågor som ofta presenteras av både banker och värdepappersmäklare.

Varför infördes LEI?

Registreringskod för företag som handlar med värdepapper är egentligen inget nytt. År 2014 introducerades kravet på marknaden för derivatinstrument. Sedan dess har EU valt att utöka detta och idag gäller alla värdepapper. Det grundläggande målet är att myndigheter lättare ska kunna identifiera köpare/säljare och beslutsfattare i en affär med värdepapper. I Sverige innebär det exempelvis att företag som erbjuder värdepappershandel ska lämna ut information om affärerna till Finansinspektionen.

Vad är LEI-nummer?

LEI är en förkortning för engelskans ”Legal Entity Identifier”. Det är ett slags ID-nummer knutet till en aktör i värdepappersaffär. Detta gäller då samtliga juridiska enheter.

Vad är en juridisk enhet?

Med juridisk enhet menas oftast en juridisk person. Det kan alltså vara ett företag, en organisation, ett förvaltningsbolag m.m.

Hur registrerar jag LEI?

Har du fått ett LEI nummer kontaktar du din bank och anger detta. De kommer sedan att hjälpa till med att registrera detta så att all spårning går att ske. Har du inget nummer behöver du först registrea företag för det.

Är det samma regler för Enskild Firma?

Både ja och nej. Sker handel med derivat krävs LEI men om det sker med andra värdepapper behövs inte LEI. I detta fall räcker NID-nummer.

Vad händer om handel sker i en kapitalförsäkringsdepå?

Enligt Finansinspektionen är det den juridiska person som äger värdepapprena som har ansvaret att ha LEI. I detta fall är det alltså försäkringsbolaget som är ansvarig och har detta krav. Om ett företag handlar med värdepapper inom en kapitalförsäkringsdepå behöver detta företag alltså inte bry sig om LEI.

Vad sker om företaget inte skaffar LEI?

Företag som inte har LEI kommer inte kunna genomförde värdepappershandel efter tredje januari 2018. Det kommer inte ens vara möjligt att sälja eller flytta värdepapper man hade innan denna regel infördes. För att få tillgång till dem behöver alltså denna kod skaffas. Utöver det blir man utelåst från emissioner och liknande. Det enda som går att handla är ETF då det inte krävs LEI för att handel med ETF ska få genomföras.

Hur skaffar jag ett LEI-nummer?

Det finns ett flertal auktoriserade utfärdare av LEI. Man ska enbart gå genom dessa då det har uppdagats att bedragare använt okunskapen hos många företag för att lura på dem värdelösa intyg och nummer.

På utfärdarens hemsida fyller man i information om företaget. Därefter sker betalning utifrån den prislista som utfärdaren har. Det kan alltså skilja något i pris mellan olika utfärdare.

När sedan registrering är klar och behandlad samt betalningen registrerad kommer numret att skickas ut.

Frågor? – Vänd dig till det företag där du främst handlar med värdepapper då de har de flesta svar inom området.

Läs mer på http://www.leikod.nu/.