Den tekniska utvecklingen går framåt i snabb takt. Inte minst på webben, där flexibiliteten blir allt viktigare. Om man startar en hemsida så räcker det inte att den går att läsa på pc:n där hemma. Idag är det ett måste med responsiv webbdesign, det vill säga att sajten måste vara läsbar på såväl datorer som läsplattor och smarta telefoner.

Den responsiva webbdesignen är metoden som allt fler använder för att möta de snabbt förändrade digitala beteenden som den tekniska utvecklingen ofrånkomligt leder till.

Eftersom det mobila surfandet väntas gå om datorsurfandet inom några år så är det allt fler företag som satsar på responsiv webbdesign.

Tillgänglighet är nyckelordet

Responsiv webbdesign betyder enkelt uttryckt att man bygger en hemsida som är tillgänglig för alla former av besöksenheter. Sajten anpassar sig helt enkelt till på olika sätt till dator, mobiltelefon eller läsplatta. På detta sätt får besökaren en så komplett upplevelse som möjligt av sidan.
Viktigt med responsiv webbdesign är delvis att den underlättar för besökaren att göra en affär. Om den inte är anpassad för mobilen och kunden misslyckas med att klicka sig fram till kassan så är det inte troligt att han söker upp samma sajt på en dator, troligare är att han hittar en konkurrent på mobilen.

En annan fördel med responsiv webbdesign är att upplevelsen blir densamma för läsaren oavsett plattform. Det visuella är det samma på mobilen som på datorskärmen, fast i nerskalad version. Mycket viktigt på dagens konkurrensutsatta, där designen allt mer ses som en konkurrensfördel, blir anpassningen till flera olika plattformar än viktigare.

kvinna vid laptop med iphone i handen

Tre viktiga begrepp

Vad är då responsiv webbdesign rent konkret? Förenklat kan man säga att det handlar om tre huvudpunkter_

  • Fluid grid – att sajten förändras i bredd beroende på skärmstorleken
  • Fluid images – att bilder skalas upp och ner i storlek och därmed anpassas till plattformen.
  • Media queries – frågor som webbsidan ställer till användarens enhet.

Responsiv webbdesign har på senare år utvecklats till en utvecklingsfilosofi, som gjord för att öka användarvänligheten på olika plattformar. Hetast när det gäller denna inriktning nu är det som ofta benämns mobile first och content first. ”Mobilen först” innebär att man utvecklar den mobila sajten först eftersom den ställer högst krav. ”Innehållet först” betyder att man utgår från innehållet när man producerar sajten.


Den kritik som finns mot metoden handlar om att den inte tar hänsyn till det faktum att en mobilbesökare har olika syftet med besöket beroende på vilken plattform hen använder. Dessutom fungerar inte en responsiv sajt till att göra allt du kan göra olika appar.

Men trots dessa invändningar så är dagens expertis på webbdesign ense om att responsiv webbdesign är rätt väg att gå – teknikutvecklingen kräver helt enkelt större flexibilitet.