Smarta företag väljer ny telefonväxel

Dagens samhälle skiljer sig betänkligt mot hur det såg ut för bara några år sedan. Främst så ser man detta på hur utvecklingen inom teknologi sett ut och vilka enorma möjligheter som kommit i och med detta. I dagens läge så finns all information vi behöver bara ett knapptryck bort, varor och produkter från hela världen är möjliga att beställa och vi kan nå nyheter dagligen enbart genom att plocka upp vår mobil. Kort sagt – tack vare utvecklingen så har vårt samhälle också blivit bättre, mer öppet och mer tillgängligt. Det här är ett faktum som dock ställer nya krav på företag.

Kunderna förväntar sig helt andra saker idag än vad de gjorde förr och de företag som inte är – eller varit – beredda att anamma nya lösningar har också förlorat eller har potential att förlora väldigt mycket pengar. Ett företag som håller fast vid äldre tankegångar och vägrar möta de nya behoven blir – helt enkelt – omsprungna av konkurrenter som gör det. Vi kan här ge två typiska exempel på detta och där företag behöver hitta nya vägar – både för sin egen skull och för att kunderna kräver det.

 • Telefonväxel. Oavsett vilken bransch, vilket område eller hur stort företag man har så behöver man vara tillgänglig för sina kunder och man ska kunna nås hela tiden. Detta för sin egen skull också. Genom en ny telefonväxel – gärna en molnbaserad sådan – så kan en person i Norrland lätt återkoppla till en kollega i Skåne. En ny telefonväxel tillåter att man kan jobba hemifrån i en större utsträckning och det är något som fler och fler företag ser potential i. De anställda ska kunna jobba – och nås – överallt och en ny telefonväxel ger denna möjlighet. Dessutom så sparar en sådan in mycket pengar också genom att man dels bara betalar för de samtal som görs och dels genom att man slipper personalkostnaden för exempelvis en receptionist. Med en modern telefonväxel kopplar man alla samtal på egen hand och på ett enkelt sätt. Läs mer på https://www.wx3.se/.
 • Marknadsföring. Hur ser det ut idag då kunder söker efter tjänster eller produkter? Jo, man använder sig av internet där man skriver in sina önskemål i en sökmotor. Att som företagare idag lägga pengar på reklam i tv, på annonser i tidningar eller på att höras i radio är att kasta pengar i sjön. Det finns – helt enkelt – för få kunder i de traditionella medierna numera och i förhållande till vad man som företagare betalar. Det är fortfarande dyrt att annonsera och rådet är att man istället lägger dessa pengar på att försöka synas på exempelvis Google. Detta gör man genom att kontakta en SEO-Byrå som hjälper en att ranka på någon av de första sidor som denna sökmotor har. Syns man på internet – där kunderna söker- och finner sin information så har man också en ökad lönsamhet framför sig. SEO är framtidens marknadsföring.

Utgå från kundens sökningar i din Adwordskampanj

Driver du ett företag som primärt säljer markiser på Lidingö (enbart exempel) vill du säkert synas högt på Google på de orden. Till stor sannolikhet köper du även annonser på Google (Adwords) på just ordet markis och delvis med tillägget Lidingö.

Självklart ska företag jobba mot de tydligaste konverterande ord som användare söker efter när de är på internet. Men samtidigt är det många företag som fastnar i ett smalt spår och enbart jobbar mot ett enda ord. Många gånger är det lönsamt att jobba bredare – och i vissa fall mot produkter som man inte ens har i utbudet.

De som jobbar i branschen vet att det är skillnad på persienn och markis. De vet även vilket solskydd som är bäst beroende på vilket problem som finns med solljuset. Men många privatpersoner är inte alls lika insatta i denna bransch. Det gäller därmed att se marknadsföringen utifrån kundens perspektiv och inte utgå från egna preferenser.

Alternativa sökord – En person som söker efter markiser på nätet kanske egentligen är ute efter persienner – eller annat solskydd. Det är inte alltid kunden exakt vet vad produkten heter. Här kan man som företag testa att köra kampanjer mot exempelvis persienner, solskydd och liknande ord. Tar man det ett steg till går det även att delvis marknadsföra sig mot mindre solskydd. Detta för att personen ska få upp ögonen för att det finns större och mer effektiva solskydd.

Lokal marknadsföring – Ett företag som säljer och monterar markiser bör även starkt överväga att arbeta med tydlig lokal marknadsföring. Även detta kan ske online viket därmed begränsar vilka som får se annonserna. Vissa kapitalvaror handlas i låg utsträckning online då kunden vill hellre besöka en butik. Det kan handla om att produkten är för stor för att fraktas, att man vill ha råd av en kunnig säljare eller att det ingår kringtjänster så som montering. Ligger företaget exempelvis på Lidingö bör alltså kampanjen smalas av så mycket att man främst vänder sig mot personer som befinner sig i närheten. Att därmed lägga in ”Markiser Lidingö” som en specifik kampanj är en rekommendation.

Men, som det nämns i inledningen, bör man inte bli för smal här heller. Att annonsera mot hela Stockholm kanske inte är kostnadseffektivt men ett företag som ligger på Lidingö kan självklart även synas på sökningar gällande markiser samt närliggande stadsdelar av Stockholm.

Så syns du på Google Maps

När en så kallad ”lokal sökning” sker på Google så visas ofta Google Maps högst upp. Med lokal sökning menas att ett ortsnamn är med i sökningen eller att Google anser att sökningen är lokal. Den som söker efter ”biltvätt” kommer till stor sannolikhet få upp en karta på närliggande biltvättar. Detta just eftersom Google förmodar att det är lokal information som eftersöks.

Eftersom många sedan klickar in sig på Google Maps och därefter väljer vilket företag man ska kontakta är det viktigt att finnas på denna lista över företag. För att få ta del av denna ”extra söktrafik” krävs registrering. Det är alltså inte något som sker automatiskt.

Exempel – Biltvätten i Solna

Om en biltvätt i Solna vill synas på Google Maps är första steget att söka med den fras som troligtvis de flesta söker med för att hitta en biltvätt i detta område – Biltvätt Solna. Google Maps presenteras då med ett par biltvättar. Genom att klicka på ”Fler platser” kan man se ytterligare biltvättar och därmed se om Google redan har företaget med i registret eller inte. Det kan nämligen varit någon annan som tidigare lagt in företaget. Första steget är alltså att kontrollera om företaget finns registrerat och syns på relevanta sökningar.

Finns inte biltvätten registrerad kan man välja ”Lägg till plats” och därefter lägga in information. Det som bland annat anges är namn, adress, kategori och webbplats. Var noga och kontrollera vad andra biltvättar har valt som kategori för att därigenom välja rätt kategori.

Det går även att klicka ”Gör anspråk på företaget”. Äger, eller driver du, denna biltvätt i Solna (kan självklart vara andra företag) så bör du göra anspråk. Det betyder helt enkelt att du tydligare har makten över den information som läggs upp och som sedan presenteras i Google Maps.

För att kunna göra anspråk krävs det att företag är registrerad på Google My Business. Härifrån kan man sedan söka upp sitt företag alternativ lägga till det. I detta läge kan det även förekomma att man får information om att någon annan tagit anspråk på just detta företag. Det går i det fallet att kontakta den personen vilket då sker via Google Business. Ofta handlar det bara om ett misstag. Det är inte sällan som flera företag har liknande namn eller ligger mycket nära varandra. Det är lätt att överlåta detta ägarskap och något som oftast sker när misstag uppdagas.

Nytt sätt att ha konferens

För dig som driver företag så vet du hur tufft det kan vara att försöka få ihop alla medarbetare till ett möte eller en konferens. För dig som jobbar digitalt och inte har alla medarbetare på samma plats kan ett möte eller en konferens dessutom bli en dyr historia om ni behöver flyga in personalen, betala hotellnätter och allt annat som kan tänkas behövas för att mötet eller konferensen ska kunna bli av. Detsamma gäller för dig som köper in varor eller tjänster från andra länder – ett möte kan kosta tusentals kronor men även mycket tid eftersom man måste ta sig dit, bo på hotell och självklart alla kringliggande kostnader.

Videokonferens är det nya och smidiga sättet att ha konferenser

För att slippa alla dyra kostnader kring möten och konferenser så finns möjligheten till online-konferens. En online-konferens är precis vad det låter som, en konferens eller möte via datorn när du är uppkopplad mot internet. Det är otroligt enkelt och du kan därigenom ha möten med någon i Asien, likväl i Nord- eller Sydamerika. Kruxet blir endast att någon kanske får sitta i möte på en obekväm tid på dygnet. Men att ha ett möte på obekväm tid på dygnet kan ju vara mer bekvämt än att resa 10 timmar för att ha ett möte eller konferens som är över på bara någon timme. För dig som är inköpare så kan videokonferenser vara extremt smidigt, då kan du träffa flera säljare på bara några timmar istället för att ta dig mellan fabriker i exempelvis Asien som kan ta flera dagar. Med videokonferens kan du också ha extrainsatta möten med kort varsel och du behöver då inte flyga till ett annat land där din möteskompanjon sitter.

Videokonferens sparar pengar och tid

Att ha en videokonferens sparar både på restid, arbetstid och mycket pengar för företagare. För den som är i uppstartsfasen kan några tusenlappar vara viktiga och då är videokonferenser extremt bra alternativ till dyra och långa resor för möten med kunder, säljare och andra som man kan tänkas behöva ha konferens eller möte med. För dig som är osäker på en säljare och inte är redo att investera tid och pengar för ett möte så är en videokonferens ett bra första steg. Om du sedan tror att det kan bli en bra affär – då kan det vara värt att åka en längre sträcka och lägga ut pengar för att besöka din affärspartner.

Det enda som krävs för en videokonferens är ett program på datorn och att du är uppkopplad på internet. Det kan vara upp till 30 personer i samma möte och man går med i mötet genom att klicka på en länk som delas till alla deltagare.

AB-testning av marknadsföringskampanjer

marknadsföring

AB-testning är ett mångsidigt och relativt enkelt verktyg att använda för att maximera din marknadsföringskampanj. På grund av de möjligheter som testet medför att jämföra och validera resultat kan du enkelt få fram indikationer på vilken typ av marknadsföring som lämpar sig bäst för ditt företag eller din specifika produkt.

Med hjälp av AB-testning kan du enkelt prova olika strategier och se vilken typ av resultat de ger, vilket ger dig verktyg att hela tiden skapa mer effektiva kampanjer. I grunden bygger testet på att jämföra resultaten mellan två olika uttryck för att se vilket av dem som ger bäst resultat på ditt önskade segment. Det kan handla om allt från att jämföra adwordskampanjer med olika keywords eller jämför samma kampanjs utfall i olika segment till att jämföra konversionsrate på olika typer av landningssidor.

Snabbt, enkelt och effektivt

Att AB-testa innan man lanserar en storkampanj eller liknande måste inte vara en tidskrävande process. Du kan exemplevis köra en kortare adwordskampanj för att se vilken typ som passar dig bäst och vilken som ger bäst ROI eller konversion per click. Ju kortare testet är, desto mindre starka slutsatser kan du dra av det men det brukar ändå vara såpass tydligt att du ser vilket håll trenden går åt. Se det som att du doppar fötterna i havet innan du hoppar i med hull och hår.

Här börjar du

Inled med att formulera en fråga. ”Vilken typ av ord kommer generera mest klick för min sida?” eller ”Vilka geografiska segment bör jag rikta min kampanj emot?”. Därefter sätter du upp två scenarion där du tar fram två alternativ som parallellt skickas ut till ett utsnitt av målgruppen för att se vilket som ger snabbast och bäst resultat. Ju tydligare du är i att formulera dessa frågor, desto lättare blir det att läsa av resultaten.

När du fått svar på de större frågorna kan du gå vidare med att jämföra mindre detaljer för att på så sätt effektivisera din kampanj ännu mera. Detta kan handla om mindre formuleringar som ställs emot varandra, vilka färger och bilder på landningssidan som fungerar bäst eller hur kontaktformuläret ser ut.

Tips på vad du kan använda AB-testning på

Adwordskampanjer – Byta keywords, ändra formuleringar, byta segment

Landningssidor – Ändra cta-block, byta placering på cta-block, ändra textmängd, ändra bilder och färger

Kontaktformulär – Byta formuleringar, ändra knappar

 

 

Vilket CMS är bäst för den egna hemsidan?

CMS

När det kommer till att hitta ett CMS som du känner dig trygg med är det viktigt att först se över dina behov, hur stor sida som du vill lägga upp och vilka kunskaper du har om content management. Det finns idag ett antal olika CMS att välja mellan men de tre största, WordPress, Joomla och Drupal är fortfarande dominanta på marknaden. Mindre utmanare som Squarespace närmar sig sakta och även andra mindre aktörer börjar presentera sig med nya idéer och lösningar.

Många av dessa är Open Source vilket gör att användare kan lägga upp egna modifieringar och hela tiden ta programvaran framåt vilket gör dem mindre statiska samt mer populära bland den kodande communityn. Ur ett rent SEO-prespektiv är WordPress fortfarande svårt att slå och det är kanske den CMS som lämpar sig allra bäst för mindre till halvstora företag.

Vad är då ett CMS?

CMS är en förkortning för Content Management System och är systemet som tillhandahåller den grundläggande strukturen och arkitekturen för din hemsida samt verktyget som du redigerar den med. Med ditt CMS kan du enkelt publicera och underhålla hemsidor utan att behöva ha avancerade kunskaper om kodning.

Tre stora CMS med något olika inriktning:

1. WordPress. Idag det absolut största verktyget på marknaden. Enkelt att använda och perfekt för småföretagare, bloggar etc. En av de främsta anledningarna till att WordPress är så populärt är att det har de har ett stort antal teman att välja mellan som alla är enkla att modifiera för att passa dina specifika behov. Detta gör det till den enklaste och snabbaste CMSn på marknaden. Här kan du se ett snyggt exempel på en sida byggd i WordPress. (Denna blogg är för övrigt också byggd i samma system.)

2. Joomla. Ett något mer komplicerat system än WordPress, men med fler möjligheter för till exempel implementering av sociala medier-funktioner samt webshoppar. Kräver grundläggande kunskaper i html. Perfekt för dig som har något större krav på din hemsida och vill ha möjlighet att programmera in mer avancerade funktioner på ett smidigt sätt.

3. Drupal. Det överlägset mest komplicerade systemet av de tre. Kräver medel till avancerade programmeringskunskaper och appellerar därmed till en något smalare publik. Har du dock kunskapen är Drupal ett perfekt verktyg för att lägga upp helt skräddarsydda och avancerade hemsidor med alla de funktioner som du är intresserad av.

 

Kravspecifikationen – en nyckel till framgång

En evig fråga för en företagare är hur man får det man vill ha när man beställer en produkt, tjänst eller system.

Några givna svar finns inte, man kan aldrig bortse den mänskliga faktorn, saker kan gå fel, uppmaningar kan missförstå, en tredje part kan komma in och krångla till saker och ting. Och så vidare.

Det finns i alla fall en sak som alltid är viktiga när man vill styra utvecklingen åt rätt håll: tydlighet.

Det uppnår man bäst genom en tydlig kravspecifikation. En sådan kan se ut på många sätt, men grunden är ett den har till uppgift att på ett tydligt sätt precisera mått och andra krav som ställs på en produkt eller tjänst. Kraven sammanfattar man i ett dokument där man sammanfattar de krav som beställaren har på produkten eller funktionen som ska levereras.

Några viktiga grundstenar

Här är några grundläggande och väsentliga saker som man bör gå igenom när man framställer en kravspecifikation:

Glöm inte att det är produkten som är det viktiga, inte själva kravspecifikationen. En kravspecifikation kan se ut på många olika sätt, men det viktigaste är förstås kärnan, kraven på det som har beställts.

Kraven går att dela in i två olika kategorier: funktionella krav och icke funktionella krav.

De funktionella kraven beskriver funktionaliteten hos den beställda produkten, tjänsten eller systemet. Det innefattar ofta en beräkning och resultat. Ett ickefunktionellt krav är tänkt att visa hur snabbt beräkningar ska göras, hur snabbt och när funktionen ska utföras helt enkelt.

Ett par illustrativa exempel:

 • Funktionellt krav: systemet ska skicka ut automatiserade e-postmeddelanden.
 • Icke-funktionellt krav: den ska skicka ut ett visst antal automatiserade e-mejl vid vissa tidpunkter enligt vissa tydliga regler.

Tänk på att vara noga med ordens valör i specifikationen. ”Ska” tyder på hög prioritet, “bör” på lägre. Det kan vara bra att redan på ett tidigt stadium definiera vilka nivåer av prioritet de olika orden signalerar. Var konsekvent i användningen av dessa ord, annars är det stor risk för förvirring och missförstånd.

kravspecifikation-kriterier

Flera olika kvalitetskrav

Det icke-funktionella kravet i exemplet ovan beskriver prestandan i produkten/tjänsten/systemet. Utöver prestandan finns det många andra kvalitetskrav som är användbara vid specificeringen:

 • Användarvänlighet. Hur lätt är systemet att använda och hur lång tid tar det att lära sig hur den fungerar?
 • Säkerhet. Är systemet lätthackat, det vill säga lätt att tränga in i utifrån?
 • Kapacitet. Hur många personer kan använda systemet samtidigt?
 • Underhållbarhet. Kräver systemet mycket underhåll, eller är det lättskött?
 • Tillgänglighet. När och hur lång tid kan man använda systemet? Hur stor procent av tiden?

Ett bra sätt att skapa översikt och begriplighet i kravspecifikationen är att använda så kallade användningsfall. Där beskriver man ett antal scenarier där det beskrivs hur användaren använder systemet och vad som behövs. Det kan man sedan bryta ner i flera specifika krav.

Viktigt är också att involvera rätt personer i arbetet med kravspecifikationen. En sak som är bra att tänka på är att anlita en grupp med flera olika personer. Projektet kan bli krångligare, men chansen att nå ett gott resultat blir bättre då man får fler olika synpunkter på det hela.

Personer som är allt igenom skeptiska till förändringar bör inte ingå, då läggs energin på fel saker. En person som har svårt med teknik kan ha svårt att uttrycka sina åsikter, men kan man förstå vad hen menar så kan man ha stor nytta av denna input, eftersom många användare förmodligen inte kommer att vara tekniknördar.

Hur man ska skriva en kravspecifikation varierar givetvis beroende på vad som önskas med det som beställts. Alla projekt är unika, därför är det svårt att ställa upp en fast mall. Men om man följer råden ovan så är man en bra bit på väg.

Så hittar kunden din viktigaste produkt

sökmotoroptimera fönsterföretag

Att synas på nätet är A och O för företagare i dagens internetstyrda affärsvärld. Syns man inte på Google så syns man knappt alls. Det är därför som SEO-.branschen är starkt växande, med sökmotoroptimeringens hjälp kan man stiga på rankingen och öka chansen att få nya kunder.

Men hur vet man att kunden hittar rätt produkt? Det finns hjälpmedel, exempelvis Googles Keyword Planner, där man kan göra ordentliga sökordsanalyser. På det sättet kan du få förståelse för hur dina potentiella målgrupper och kunder söker och på vilka ord som du kan få till både träffar och köp.

Hitta vanliga sökord i just din bransch

Här kan du ta reda på vilka olika söktermer som används just i din bransch, och hur ofta. I detta verktyg får du förslag på sökord relaterade till ett visst även. Dessutom får du veta hur många sökningar orden har per månad och hut stor konkurrensen är, det vill säga hur många andra som försöker optimera på det aktuella ordet. Kom ihåg att leta efter sökord som signalerar ett köpbeteende och gärna har en hög sökvolym.

Fönster är ett bra exempel, en person som söker på det ordet är med ganska stor säkerhet ute efter att slå till med ett köp. Säg att du är i fönsterbranschen med huvudinriktning på PVC-fönster.
Sökordet fönster är tufft, med stenhård konkurrens och många sökningar. Lyckas man komma högt upp så är det mycket vunnet, men som sagt, konkurrensen är hård.

Sprid riskerna med ”long tail”

Men det finns varianter: PVC-fönster, plastfönster, träfönster, fönster med spröjs, treglasfönster och så vidare. De många nyckelord som har lägre sökfrekvens brukar kallas ”long tail”.

En taktik när man väljer nyckelord är att sikta in sig på ett större antal ord med lägre sökfrekvens istället för att satsa på färre nyckelord som färre söker på och har mindre konkurrens. Det är lättare att ranka högt på ”plastfönster” eller ”fönster i aluminium” än på bara fönster helt enkelt.

Man sprider riskerna och hamnar högt upp på rankingen på ord som är lite mindre sökta. Tänk på att man kan söka på olika ord för samma sak, som när det gäller exempelvis ”PVC-fönster” och det mer vardagliga ”plastfönster”. Det kan mycket väl vara värt att optimera båda sökorden.

Specifika sökningar tyder på stort intresse

Dessutom är dessa ”fönstersökningar” ännu mer specifika och tyder på ett starkt intresse. En kund som söker på PVC-fönster har troligen kommit en bit i tankarna på en investering i husets ljusinsläpp.

När du väl har hittat ditt sökord så kan du välja att antingen optimera ditt företags hemsida på sökordet (i det här fallet alltså PVC-fönster) eller skapa en ny så kallad landningssida.
På hemsidan är ett bra förslag att skapa en hel undersida med starkt fokus på just PVC-fönster, på det viset konkurrerar de inte med några andra produkter.

Landningssidan leder vidare och kommer i bästa fall att konvertera, det vill säga leda till köp. På landningssidan bör ordet PVC-fönster figurera tillsammans med tydliga uppmaningar om handlingar till besökaren. Se till också till att ha relevant och säljande information om din produkt, det är alltid viktigt om man konvertera en besökare till köpare.

Många fördelar med att anlita frilansare online

frilans arbetar vid skrivbord

Arbetsmarknaden i Sverige är lite upp och ner just nu. Arbetslösheten går visserligen långsamt nedåt, men är ändå historiskt sett relativt hög. Samtidigt upplever många arbetsgivare att det är svårt att rekrytera, att det finns brist på kompetent arbetskraft.

Inte minst inom den stadigt växande IT-branschen är det ofta svårt att hitta kompetent folk. Arbetsförmedlingen träffar ofta fel, och även om det ofta går bra att hitta dugligt folk via bemanningsföretag och rekryteringsfirmor, men ofta är det svårt att hitta kompetent personal för fast anställning.

Bra för mindre företag och start-ups

Frilansare är ett bra alternativ inte minst för mindre företag och start-ups inom IT-sektorn som kanske inte har råd att satsa på fast anställd personal, med allt det innebar av avgifter och kostnader. I dag är det allt vanligare att företag som har sin verksamhet online anlitar frilansare. Det finns många fördelar med att anlita frilansare när man arbetar med webbaserade uppdrag.

 • Man kan hålla nere kostnaderna genom att fakturera per timme. På dagens konkurrensutsatta marknad finns det dessutom gott om frilansare vars tjänster är tillgängliga till mycket rimliga priser.
 • Man slipper en massa krångliga regler och avtal. Det går att avtala löpande leverans utan uppsägningstid. I samma stund som du inte längre behöver frilansarens tjänster så slutar leveransen.
 • Det är lätt att hålla koll på vad frilansaren producerar, nästan lättare en fast anställd. Se till att ni har bra rutiner för dokumentation av arbetstid redovisas så är det lätt att hålla koll på produktionen. Kontroll och transparens är en stor fördel med att anlita frilans.
 • Skatter och sociala avgifter bör inte vara et stort problem om man anlitar frilans. Se till att frilansaren löser dessa frågor redan på fakturan via en samarbetspartner, då går det enkelt och smidigt. Många frilansar fakturerar idag via egenanställningsföretag i stället för egen firma, vilket gör pappersarbetet enklare för arbetsgivaren.
 • Flexibiliteten. Med bra och tydligt skrivna avtal så är det lätt att säga upp samarbetet med en frilans när du inte behöver dennes tjänster längre. Möjligheten att jobba var som helst som finns i onlinebaserade branscher är också en stor fördel. Frilansaren du anlitar behöver inte ordna med bostad för att komma igång med jobbet och du behöver inte bereda en ny plats på kontoret. I dag arbetar en stor del av alla onlinefrilansare från hemmet eller frilanslokaler på annan ort än där arbetsgivaren finns. Att outsourca onlineuppgifter till duktig personal i ”tredje världen”, exempelvis Indien, blir också all vanligare.

Visst går det att hitta arbetskraft

Det finns helt klart många bra skäl att anlita en frilansare för ditt onlineföretag gjorda om du vill ha ett uppdrag genomfört snabbt och kompetent till ett rimligt pris. Det finns gott om hungriga arbetssugna IT-kunniga personer där ute.

Ett varningens finger dock för lycksökare. Det finns en hel del folk, nästan alltid män, som har googlat runt lite och lärt sig branschen via olika videor och hemmagjorda kurser. Se till att din frilansare har relevant utbildning och helst en viss arbetslivserfarenhet.

Det är en väldig skillnad att sitta med små hemmaprojekt jämfört med att arbeta kommersiellt i den verkliga affärsvärlden. Se till att få bra referensen från tidigare arbetsgivare eller lärare och be frilansaren skicka ordentliga arbetsprover, annars riskerar då att köpa onlinegrisen i säcken.

Några arbetsuppgifter som de är vanligt att anlita online-frilansare till: webbutveckling, utbildning online, redovisning. Översättningjobb, skribentjobb av olika slag, försäljning och marknadsföring, juridik och mycket mera.

Personaliserade sökresultat – så övertygar du dina kunder att handla mer

Elgitarrkit

Du har säkert märkt hur större butiker online visar dig produkter baserat på dina tidigare sökningar eller de intressen du har angivit i ditt konto. Du som bedriver egen näthandel kan förbättra dina resultat genom att implementera liknande system.

Beroende på vilken budget du har och hur stort utbud av produkter du erbjuder i din e-butik kan det antingen göras mer eller mindre manuellt eller med hjälp av inköpta tjänster och system.

För den som bedriver e-handel med tusentals produkter är det givetvis omöjligt att göra det hela för hand. Här behöver du ett automatiserat system som utifrån en bestämd uppsättning kriterier väljer ut andra produkter som kunden troligtvis kan vara intresserad av.

Du som bedriver en liten butik med ett fåtal produkter (högst 50 stycken olika) kan ta en titt på vilka produkter som är populärast och exempelvis ta med i ditt eget nyhetsbrev för att där dela med dig av tips. Att investera i ett automatiserat system kan komma att kosta för mycket för småföretagare. Dock så finns det inbyggda funktioner i vissa webbutiker som låter dig automatiskt associera produkter som liknar varandra. Ta en titt på vad just ditt system erbjuder och använd det om det finns. Det kommer att löna sig!

Skapa rätt kriterier

Du som bedriver en större nätbutik måste börja med att ta fram rätt kriterier för att kunna rekommendera produkter som faktiskt är relevanta för dina kunder.

 1. Ta reda på vad olika kundgrupper söker efter. Titta i sökhistoriken på din sida för att få en uppfattning om vad som är populärt just nu och vad du kan skapa kampanjer kring.
 2. Skapa kundprofiler, till exempel baserat på intressen som de anger, ålder, kön, bostadsort osv.
 3. Titta på vad kunder handlar tidigare. Skapa makron som direkt rekommenderar produkter som hör samman med den produkt som kunden har köpt, till exempel tillbehör eller produkter från samma kategori.
 4. Låt oss ta ett exempel. En Musikaffär i Stockholm är på väg att sälja en elgitarr till en kund via sin e-butik. Ett par smarta produkter som skulle kunna rekommenderas till just denna kund är tillbehör till gitarren såsom nya strängar, gitarrkabel, kanske olika axelband och passande väskor/case.

  Rekommendationer med tillbehör bör helst visas redan innan beställningen är genomförd för att förbättra chanserna till merförsäljning.

  Det är även smart att rekommendera dessa produkter vid kundens nästa besök i butiken. (Detta är en av de viktigaste anledningarna till att man bör använda sig av cookies på sin hemsida.) Det kan hända att kunden inte hade råd att köpa allt vid ett och samma tillfälle, eller helt enkelt behöver tillbehören först senare (som i fallet med strängarna som är en slitageprodukt). Om kunden får rekommendationer som direkt passar till den produkt som han eller hon redan äger ökar sannolikheten för att kunden köper dessa.

  Viktigt för att det ska funka:

  • Se till att produkterna verkligen hör ihop (rekommendation av fel sorts strängar funkar inte utan gör istället att kunden får minskat förtroende för dig).
  • Ge kunden ett par olika alternativ – t.ex. en billig gitarrkabel och en lyxigare av ett bättre märke.

  Använd ditt nyhetsbrev för att tipsa om specialerbjudanden. Även här tillåter många system att kundens profil styr vilka produkter som visas i nyhetsbrevet.