Arbetsmarknaden i Sverige har förändrats en hel del under de senaste 50 åren. För 50 år sedan var det fullt möjligt för alla som var skoltrötta och som inte hade lust eller ork, eller möjligheten att läsa vidare på högre utbildningar att arbeta med något som inte krävde varken gymnasie- eller högskoleutbildningar. Det kunde vara arbeten som kanske var på någon fabrik, eller ”bandet” som man kallade det på Volvo bilfabrik, eller någon av Saabs fabriker. Det fanns många sådana arbeten som ungdomarna kunde börja arbeta med. Idag är det mycket få sådana arbeten kvar. De flesta fabriksarbeten har flyttat till låglöneländer som i Kina, Thailand, Vietnam eller något annat land i öst.

Behov av allt fler högutbildade

Istället har utvecklingen gått mot att allt fler ska ha högskoleutbildning, och absolut alla behöver gå en gymnasieutbildning. Utan en gymnasieutbildning får man numera så gott som inget jobb alls. Det har inneburit att allt fler ungdomar går allt längre i skola innan de kan börja jobba. Och finns det då någon ungdom som inte vill gå på gymnasiet heller, så finns det inget alternativ. De blir arbetslösa, driver omkring eller blir hemmasittande medan de tycker det mesta är kasst. Samtidigt ser verkligheten helt annorlunda ut. Det som företagen behöver är i stället högutbildade och framför allt ungdomar som kan IT, datorer och som kan programmering av programvaror, så kallade mjukvaror. Hur denna omöjliga ekvation ska gå ihop är det få som vet. Hur får man fler att vilja läsa vidare? Och man måste inte ha läst på högskola för att kunna detta. Det räcker med att man har kunskapen och vet det, kanske som självlärd programmerare eller IT-tekniker.

Detta leder till stora utmaningar

Denna svåra ekvation leder till stora utmaningar både för samhällsledare som politiker och ekonomer och deras tjänstemän. Det ställer stora utmaningar även för alla som rekryterar till de tjänster som efterfrågar just personer med rätta kunskaperna. Allt fler företag behöver just hjälp med IT-tekniska frågor och som kan programmering och kan IT-säkerhet. Det ställer alltfler utmaningar på de som arbetar med företagens IT-rekryteringar.